Toijalan Nuorisoseura

Toijalan Nuorisoseuran tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä kansassa ja varsinkin nuorisossa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan kotiseudun, isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.

Kevätkokouskutsu

Kevätkokous järjestetään sunnuntaina 24.3.2019 klo 16:00 Seuraintalo Sampolassa, osoitteessa Haittilantie 2, Akaa. Tervetuloa!

ESITYSLISTA KEVÄTKOKOUS

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa [toiminnantarkastajaa] sekä näille varamiehet tarkastamaan vuoden 2019 tilit, talous ja hallinto

5. Esitetään seuran toimintakertomus

6. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

8. Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n liittokokoukseen

9. Valitaan edustajat ja varaedustajat keskusseuran ja piirin kokouksiin alkavan vuoden ajaksi

10. Käsitellään mahdolliset aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat

11. Kokouksen päättäminen

Terveisin:

- Timo Strömmer TNS pj.
Toijalan Nuorisoseuran kuoro, Sommelo TNS-Judo
TNS Kansantanssi Total Ultimate Frisbee Freaks
Toijala Fumblers Team