Toijalan Nuorisoseura

Toijalan Nuorisoseuran tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä kansassa ja varsinkin nuorisossa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan kotiseudun, isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.

Syyskokouskutsu

Syyskokous järjestetään sunnuntaina 17.11.2019 klo 16:00 Kulttuuritalo Laaksolassa, osoitteessa Ryödintie 2 Akaa. Tervetuloa!

ESITYSLISTA SYYSKOKOUS

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä

5. Määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille

6. Esitetään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään siitä

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa [toiminnantarkastajaa] sekä näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilit, talous ja hallinto

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

9. Päätetään johtokunnan jäsenmäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin

11. Nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä valitaan niihin jäsenet

12. Päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta sääntöjen 7. §:n mukaisesti

13. Käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat

14. Kokouksen päättäminen

Terveisin:

- Timo Strömmer TNS pj.
Toijalan Nuorisoseuran kuoro, Sommelo TNS-Judo
TNS Kansantanssi Total Ultimate Frisbee Freaks
Toijala Fumblers Team